Po stopách Mojslavových

V interiéru Památníku Velké Moravy ve Starém Městě, který je vybudován na jednom z nejvýznamnějších nalezišť raně středověkého Veligradu, je instalována nová expozice. Ta je založena na příběhu jednoho konkrétního člověka, pojmenovaného archeology Mojslav, pohřbeného v 9. století na pohřebišti ve Starém Městě „Na Valách“. Příběh je představen v podobě historických dioramat. Ty jsou tvořeny konkrétními postavami v životní velikosti a zachycují základní dějinné okamžiky Velké Moravy, ale také prezentují veškeré životní aktivity obyvatel 9. století. Jinými slovy, díky Mojslavovi se návštěvníci dozvědí vše o Velké Moravě, počínaje jeho dětstvím, přijetím mezi bojovníky, až po jeho úmrtí a pohřeb na půdě Veligradu. Pojďte s námi navštívit místa, kde mohl Mojslav prožít svůj životní příběh za dob Velké Moravy.